23/4/08

Bladé i Desumvila cada cop més complet

Sam Abrams, al Suplement de Cultura del Diari Avui del 17 d'abril, va publicar un article sobre l'obra completa d'Artur Bladé i Desumvila que edita Cossetània. Per Abrams l'obra de Bladé és un clàssic a través del qual es poden extreure conclusions sobre el país en la seva època:

"Les obres completes sempre han de servir dues finalitats: fer-nos veure la importància de la producció d'un autor i ajudar-nos a llegir-la millor. La nova sèrie d'obra completa d'Artur Bladé i Desumvila, de la qual ens en acaben d'arribar els volums 3 i 4 de la mà de Cossetània, compleix de sobres les dues condicions.
D'aquesta manera podrem veure perfectament la magnitud de l'obra de Bladé i també podrem veure que aquesta obra, que abraça poesia, periodisme, memorialisme, biografia, dietarisme, assaig històric i crònica de viatge, forma un tot orgànic, sòlid i coherent, que correspon a un esforç conscient."
[...]En definitiva, ens adonarem que T.S. Eliot tenia raó quan definia un clàssic com un moment de maduresa de la llengua, de la cultura i de la societat d'un poble. L'obra d'Artur Bladé i Desumvila és indiscutiblement un moment de maduresa d'aquest país. Ara que ens el tornen a posar a l'abast cal que el llegim de cap a peus."