5/11/09

La Renaixença i la Ruta del Cister

Xavier Ferré Trill publicà una ressenya a la revista Caplletra sobre el llibre La Renaixença i la Ruta del Cister, de Rafael Roca.
Ferré destaca la tasca de revisió de la Renaixença que que ha dut a terme l’autor:
El text de Rafael Roca, historiador social de la llengua que analíticament i interpretativa s’ha consolidat –amb la tesi sobre Teodor Llorente i les recerques sobre Constantí Llombart- pel que fa a les investigacions sobre la Renaixença valenciana, és d’interès perquè recupera un aspecte bàsic de la funció identitària d’un sector de les elits culturals dels nostres Territoris Històrics Federats: l’intercanvi de relacions territorials.
[…] la tasca de Rafael Roca és impagable per l’esforç que implica a l’hora de contextualitzar de nou una Renaixença que no va fracassar del tot. Desitgem que aquesta tasca de revisió constructiva continuï necessàriament.