13/11/09

"Escoltant Guardiola" i "Colom. 500 anys enganyats" pugen posicions als rànquings dels més venuts

Escoltant Guardiola, de Josep Riera, i Colom. 500 anys enganyats, de Charles Merrill, han aparegut entre els deu llibres més venuts del rànquing del diari Avui de dijous 12 de novembre. Colom. 500 anys enganyats apareix en el segon lloc, dues posicions més amunt que la setmana anterior, i Escoltant Guardiola, en la novena, una posició més amunt que la setmana passada.
El llibre Colom. 500 anys enganyats també és un dels deu més venuts segons el diari La Vanguardia de dimecres 11 de novembre.