30/4/09

L'Ajuntament de Vilabella publica les bases del VIII Premi Literari Mn. Romà Comamala

L'Ajuntament de Vilabella ha convocat el VIII Premi de narrativa curta Mn. Romà Comamala, que edita Cossetània. Aquestes en són les bases:

1. El premi s’atorgarà a una obra de narrativa curta en llengua catalana, de tema lliure. Es valorarà especialment els treballs de narrativa de creació. No seran mereixedors de premi, els autors que ja n’hagin obtingut en edicions anteriors.

2. Les obres que es presentin han de ser originals i inèdites, i reunir les condicions següents:
a. Extensió: de 25 a 50 fulls DIN-A4.
b. Mecanografiats a doble espai i per una sola cara.
c. Cal presentar 5 còpies.
d. Les còpies hauran d’anar encapçalades amb el títol i un lema o pseudònim i no portaran signatura.
e. Les cinc còpies aniran acompanyades d’un sobre tancat, en l’exterior del qual constarà, també, el títol i el lema o pseudònim que identifiquen el treball. A l’interior del sobre es farà constar el nom, cognoms i l’adreça completa de l’autor, així com un telèfon de contacte.

3. El termini de presentació de les obres finalitza el dia 26 de juny de 2009.

4. Els treballs s’hauran de presentar o trametre a l’Ajuntament de Vilabella, carrer d’Avall, número 3, 43886 Vilabella, fent-hi constar que són per al premi “Mn. Romà Comamala”

5. L’obra guanyadora es dotarà amb un premi de 1.000 euros.

6. El Jurat estarà format per les persones següents: Jaume Aguadé i Sordé, Miquel M. Gibert i Pujol, David Rabadà i Vives, Francesc Roig i Queralt i Jaume Saltó i Coscolín.

7. El premi podrà ésser declarat desert si el jurat considera que els originals no assoleixen la qualitat suficient.

8. La lectura del veredicte i el lliurament del premi tindrà lloc en el decurs d’un acte públic, el dia 1 d’agost de 2009.

9. L’Ajuntament de Vilabella es reserva el dret de publicar, en un termini d’un any, l’obra guanyadora i qualsevol de les obres presentades que el jurat recomani.

10. Els originals no premiats es podran passar a recollir durant els dos mesos immediatament posteriors a la proclamació del veredicte, transcorreguts els quals no es respondrà de llur conservació.

11. La participació en aquest premi implica l’acceptació de les seves bases i de la resolució del jurat, que serà inapel·lable.


1 comentari:

Unknown ha dit...

Vigileu que no s'hi torni a presentar el Joan Cardona Romanos amb un altre nom. Podeu comprovar per Internet com el Joan Cardona ha guanyat diversos premis amb el mateix conte o amb el nom de la seva dona, Miriam Halpern, vulnerant així les bases dels premis. És un especialista a presentar-se a concursos falsificant la informació de les dades. Les editorials i els convocants de premis haurien de poder controlar aquestes pràctiques fraudulentes.
Lupe