1/4/09

L'ajuntament de Cambrils publica les bases del 2n Premi de Narrativa Marítima "Josep Lluís Savall"

L'ajuntament de Cambrils, a través de la Regidoria de Cultura, ha convocat el 2n Premi de Narrativa Marítima Vila de Cambrils “Josep Lluís Savall”, que edita Cossetània. Aquestes són les bases del certamen:

OBRES
Les obres aspirants al Premi de Narrativa Marítima Vila de Cambrils 2009 han de ser escrites en llengua catalana i en qualsevol modalitat del gènere narratiu (novel·la, recull de contes, dietari, llibre de viatges...) adreçades a públic adult. Cal que siguin originals i inèdites. Cada autor només podrà concursar-hi amb una sola obra, la temàtica de la qual com ja indica el títol del premi és el mar. El mar ha de ser l’element a l’entorn del qual es desenvolupa l’acció principal del relat.
Aquesta obra no podrà haver-se presentat a cap altre concurs literari.

PRESENTACIÓ DE LES OBRES
Les obres es podran presentar en suport paper (cinc exemplars mecanoscrits, en fulls de mida DIN A4 a doble espai i per una sola cara, cos 12, relligats correctament). L’extensió serà d’un mínim de 100 fulls DIN A4 i d’un màxim de 250 fulls (2.100 caràcters per full). El guanyador/a de l’edició anterior no es podrà presentar a l’edició d’enguany.

ADMISSIÓ DE LES OBRES
El termini d’admissió de les obres acabarà el dia 18 de setembre de 2009, a les 14 h. Les obres es podran presentar al vestíbul de l’Ajuntament de Cambrils, plaça de l’Ajuntament, 4, 43850 Cambrils, de dilluns a dijous, de 8.30 a 18 hores, i els divendres de 8.30 a 14 hores. S’han d’entregar els cinc exemplars dins un sobre en el qual ha de constar el nom del premi, el títol de l’obra i el pseudònim o nom de l’autor. Dins d’aquest sobre i juntament amb els cinc exemplars hi ha d’haver un altre sobre, a l’exterior del qual hi ha de constar la mateixa informació. A l’interior d’aquest sobre hi ha d’haver la identificació completa de l’autor: nom i cognoms, adreça, telèfon i adreça electrònica. Hi seran admeses les obres que es lliurin personalment o que hi arribin per correu. Un cop presentada al premi, cap obra no podrà ser retirada per l’autor per tal de fer-hi correccions, ampliacions o per renunciar al concurs.

JURAT
El Jurat estarà format per cinc persones amb reconegut prestigi dins de l’àmbit de la cultura de parla catalana, i per un tècnic de l’Àrea de Cultura, com a secretari del jurat, amb veu i sense vot. El veredicte emès pel Jurat es farà públic el dia 29 de novembre de 2009, en el marc del lliurament de Premis Vila de Cambrils.
El jurat podrà declarar desert el premi, però en cap cas podrà atorgar-lo de manera compartida.
El jurat podrà recomanar les publicacions que cregui oportunes de les obres finalistes.
El jurat resoldrà tos aquells aspectes que no contemplin aquestes bases.
El veredicte del jurat serà inapel·lable.

PREMI
L’autor de l’obra guanyadora rebrà un premi en metàl·lic de 3.500 € a compte dels drets d’autor, de la primera edició, import sobre el qual es practicarà la retenció establerta a la normativa tributària vigent.
A més el premi també inclou l’edició de l’obra guanyadora a càrrec de l’Editorial Cossetània, després de la signatura prèvia del contracte corresponent amb l’autor /a , segons la llei vigent. En les edicions de l’obra guanyadora s’haurà de fer constar que ha estat guardonada amb el Premi de Narrativa Marítima Vila de Cambrils 2009.

RETIRADA D’EXEMPLARS
El autors no premiats podran retirar les seves obres, prèvia identificació, a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Cambrils (Centre Cultural, c. de Sant Plàcid, 18-20) fins al 30 de desembre de 2009. Passat aquest termini els originals seran destruïts.

ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES
La participació al Premi de Narrativa marítima Vila de Cambrils 2009 suposa la total acceptació d’aquestes bases.