28/3/09

Un trobador d'ara

Celdoni Fonoll, els seus llibres, i Lloll Bertran

L'antiga tradició de poetes que baixaven des de les terres d'Occitània cap a Catalunya i anaven creant poemes i cantant-los, féu arrels entre nosaltres i cada vegada que escolto Celdoni Fonoll cantant o recitant la seva poesia crec assistir a una vetllada que té les mateixes característiques que fa segles tenien les d'aquells artistes de la paraula.
Celdoni Fonoll començà l'ofici de la paraula i el cant, actuant en actes en els quals fascinava un públic, sovint poc avesat a la poesia, però que aviat en quedava atret per l'emoció amb què l'explica i per la senzillesa directa amb què ho fa. A vegades s'ha dit i encara es repeteix que la poesia és difícil d'entendre en segons quins ambients, però aquesta aparent limitació desapareix si el trobador, és a dir, el poeta, explica amb sentiment i art la poesia que sorgeix de la vida.
Celdoni Fonoll durant anys féu un intens treball en les escoles de Catalunya, dient poesia i cantant-la. Alguna de les generacions de les últimes dècades del segle XX han incorporat la poesia amb l'ajuda d'aquest artista.
Darrerament, està dedicat a la confecció d'un tipus de llibre que es una eina que es ben lògic que sigui feta per un poeta trobador com ell. Són llibres que ens presenten aspectes de l'entorn en què vivim i que potser atrafegats no coneixem prou, Celdoni Fonoll ens fa aturar davant d'ocells, arbres i en definitiva, davant l'escenari de la natura i ens el presenta de la mà de la seva poesia, amb el complement de l'imatge, la seva descripció científica i la presència que té en la nostra cultura popular i literària.
Així han sorgit una sèrie de llibres de Celdoni Fonoll, de gran atractiu i utilitat. Per ara, en aquesta etapa ha publicat: Veus d'ocells (2000), 60 ocells (2002), i Aucells (2006), els tres editats per Lynx Edicions, als quals han seguit Bones herbes (2004), Fascinants bolets (2006) i Herbes amigues (2009) publicats per Pòrtic, als que cal afegir Arbres dels nostres paisatges (2007) i Mamifers peluts - del llop a la musaranya a Cossetània Edicions.
El domini de la llengua i la capacitat d'anàlisi que són les eines del poeta fan que amb paraula precisa ens expliqui el que ens envolta i en fer-ho a fons ens ajudi a estimar-ho.

Article de Joaquim Ferrer al diaridegirona.cat sobre Celdoni Fonoll, autor del llibre Mamífers peluts [del llop a la musaranya] i Arbres dels nostres paisatges, entre altres.