9/3/09

Terra alta

Jordi Llavina publicà un article a la revista Presència sobre el poemari Terra fonda, de Lurdes Malgrat. Llavina destaca el dramatisme que es desprèn dels versos de l’autora.
Lurdes Malgrat escriu una poesia complexa, d’una certa pretensió filosòfica, en què associacions diverses I analogies arriscades poden despistar el lector. Sovint fa servir “metàfores encobridores”. Hi noto un desig d’anar més enllà de la mera consignació de la realitat que ens envolta.[...]
El dramatisme latent dels seus poemes resulta un altre dels trets més remarcables, i el lector s’hi va familiaritzant per algunes de les imatges alucinades i belles.