10/7/08

Es presenten les bases dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona 2008, alguns dels quals edita Cossetània

L'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona ja ha presentat les bases dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona 2008, on es presenten, un any més, els sis premis als que els escriptors interessats poden aspirar: el 19è Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pin i Soler; el 19è premi de biografies, autobiografies, memòries i dietaris Rovira i Virgili; el 19è premi de poesia Comas i Maduell; el 12è premi de narrativa curta per Internet Tinet, el 9è premi de traducció Vidal Alcover i el 8è premi de cultura popular Joan Amades.
Cossetània Edicions publicarà els premis Comas i Maduell de poesia i Tinet de narrativa curta per internet. El termini d’admissió serà el 31 d’agost en tots els casos i els veredictes es donaran a conèixer el mes de novembre, amb l'acte de lliurament dels Premis Literaris.

Bases dels premis:

19È PREMI DE POESIA COMAS I MADUELL

Característiques: Poden optar al premi Comas i Maduell reculls de poemes de tema lliure escrits en llengua catalana.

Extensió: Un mínim de 30 poemes o de 200 versos.

Presentació: En format PDF en suport digital (CD amb el títol de l’obra), i una còpia impresa. Les referències que permetin identificar l’autor (nom i cognoms, adreça, codi postal, localitat, telèfon i NIF) hauran d’anar dins d’un sobre tancat, a l’exterior del qual figurarà només el títol de l’obra.

Dotació: 3.000 euros i la Musa de Tarragona.

Edició: Cossetània Edicions editarà l’obra guardonada, prèvia signatura del contracte amb l’autor.

Jurat: Joan Elies Adell, Sebastià Alzamora, Hermínia Mas, Francesc Roig, Xulio Ricardo Trigo i Julià Garcia com a secretari.

12È PREMI DE NARRATIVA CURTA PER INTERNET TINET

Característiques: poden optar al premi Tinet totes aquelles narracions de tema lliure escrites en llengua catalana que siguin trameses per mitjà d’Internet.

Extensió: de 3 a 6 fulls DIN A4 mecanografiats a doble espai i amb font Arial 12.
Presentació: en el cos del missatge s’ha de fer constar el títol del treball, el nom i cognoms de l’autor, l’adreça, el codi postal, la localitat, el telèfon i el NIF. El treball que opti al premi s’adjuntarà a aquest missatge com un fitxer Word. Els originals seran rebuts per una persona que no és membre del jurat i que garantirà l’anonimat dels autors. Només s’admet un màxim de dos treballs per autor. A la recepció de l’original s’enviarà una certificació de rebuda per correu electrònic.

Dotació: 1.000 euros i la Musa de Tarragona.

Edició: Cossetània Edicions editarà l’obra guardonada en un llibre que també inclourà altres obres presentades al premi, prèviament seleccionades pel jurat. D’altra banda, OASI publicarà aquest mateix recull al web de la Tinet Biblioteca (www.tinetbiblioteca.org), en format digital. A l’hora de fer-ne la selecció, el jurat valorarà l’originalitat i la varietat de les temàtiques tractades.

Jurat: Noemi Bagés, Josep Ballester, Àngel-Octavi Brunet, Andreu Carranza, Rosa Pagès i Enric Brull com a secretari.

Notícia publicada al portal Tinet