18/9/08

La revolució cívica. Articles de "La publicitat" 1937-1939

Ramon Pla i Arxé, al setmanari El Temps de 9 de setembre, publicà un article sobre el llibre La revolució cívica. Articles de La publicitat 11937-1939, de Domènech Guansé i editat per Francesc Foguet. Pla fa un anàlisi de la transcendència de l'obra de Guansé i d'aquesta nova edició del seu treball.

"El llibre recull els 202 articles que Domènech Guansé (Tarragona, 1984-Barcelona, 1978) publicà a La Publicitat entre el 12 de febrer de 1937 -dos mesos i 21 dies abans de l'inici dels fets de maig- i el 15 de gener del 1939 -onze dies abans de l'ocupació franquista de Barcelona. Eren articles en què l'autor havia d'opinar sobre l'actualitat diària en un context tan convuls -tan violent i arriscat, també- com el creat per la guerra civil i el procés revolucionari que s'hi encavalcava, en un diari com La Publicitat, que era portaveu d'Acció Catalana, un partit certament catalanista i republicà, però no pas revolucionari."
"El seu valor, però, és sobretot que són uns documents molt interessants, perquè són notablement lliures, per a saber què succeïa a la rereguarda republicana, escrits per un autor que tipificava un tipus d'intel·lectual i de ciutadà que volia defensar el seu país i que sabia com el volia. Això és el que, de més valuós, destruí la barbàrie. L'edició de Francesc Foguet és, doncs, oportuna i la seva introducció, excel·lent."

Cap comentari: