18/7/09

Una nova collita Bladé


Sam Abrams publicà un article al diari Avui sobre les obres que s’han publicat recentment vinculades a la figura de Bladé.
Abrams parla sobre la tasca de recuperació de l’obra de Bladé que s’està duent a terme des del centenari de l’autor i destaca els volums L’edat d’or i Viatge a l’esperança i De l’exili a Mèxic, de l’Obra Completa, i Artur Bladé en la política i la literatura catalanes del segle XX, de Xavier García, que ha publicat Cossetània.
Certament, la celebració del centenari d’Artur Bladé I Desumvila el 2007 va marcar un abans i un després en la recuperació d’aquest gran mestre de la prosa moderna.
Els volums 5 i 6 representen dues coses: són l’equador de l’edició de l’obra completa que constarà finalment de 12 toms i signifiquen una nova oportunitat de comprovar l’extraordinària autoritat i excel·lència moral, social, cultural, intel·lectual i artística de la producció bladeriana.
I finalment hem de parlar de la sòlida aproximació biogràfica que el bladerià incombustible Xavier Garcia ens ha ofert a Artur Bladé en la política I literatura catalanes del segle XX. Xavier Garcia s’ha plantejat el repte difícil d’evocar per primera vegada la figura de Bladé de manera global però sintètica. I se n’ha sortit.