14/7/09

Es presenten les bases dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona 2009

L'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona ja ha presentat les bases dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona 2009, dels quals Cossetània Edicions publicarà el 20è premi de poesia Comas i Maduell i el 13è premi de narrativa curta per Internet Tinet. El termini d’admissió dels originals serà el 31 d’agost en tots els casos i els veredictes es donaran a conèixer el mes de novembre, durant l'acte de lliurament dels Premis Literaris.

Aquestes són les bases dels Premis:

20è Premi de poesia Comas i Maduell:

Característiques:
Poden optar al premi Comas i Maduell reculls de poemes de tema lliure escrits en llengua catalana.

Extensió:
Un mínim de 30 poemes o de 200 versos.

Presentació:
En format PDF en suport digital (CD amb el títol de l’obra), i una còpia impresa. Les referències que permetin identificar l’autor (nom i cognoms, adreça, codi postal, localitat, telèfon i NIF) hauran d’anar dins d’un sobre tancat, a l’exterior del qual figurarà només el títol de l’obra.

Dotació:
3.000 euros i la Musa de Tarragona.

Edició:
Cossetània Edicions editarà l’obra guardonada, prèvia signatura del contracte amb l’autor.

Jurat:
Joan Elies Adell, Sebastià Alzamora, Hermínia Mas, Francesc Roig, Xulio Ricardo Trigo i Julià Garcia com a secretari.

13è Premi de Narrativa Curta per Internet Tinet:

Característiques:
Poden optar al premi Tinet totes aquelles narracions de tema lliure escrites en llengua catalana que siguin trameses per mitjà d’Internet.

Extensió:
De 3 a 6 fulls DIN A4 mecanografiats a doble espai i amb font Arial 12.

Presentació:
En el cos del missatge s’ha de fer constar el títol del treball, el nom i cognoms de l’autor, l’adreça, el codi postal, la localitat, el telèfon i el NIF. El treball que opti al premi s’adjuntarà a aquest missatge com un fitxer Word. Els originals seran rebuts per una persona que no és membre del jurat i que garantirà l’anonimat dels autors. Només s’admet un màxim de dos treballs per autor. A la recepció de l’original s’enviarà una certificació de rebuda per correu electrònic.

Dotació:
1.000 euros i la Musa de Tarragona.

Edició:
Cossetània Edicions editarà l’obra guardonada en un llibre que també inclourà altres obres presentades al premi, prèviament seleccionades pel jurat. D’altra banda, OASI publicarà aquest mateix recull al web de la Tinet Biblioteca (www.tinetbiblioteca.org), en format digital. A l’hora de fer-ne la selecció, el jurat valorarà l’originalitat i la varietat de les temàtiques tractades.

Jurat:
Noemi Bagés, Josep Ballester, Àngel-Octavi Brunet, Andreu Carranza, Rosa Pagès i Enric Brull com a secretari.