29/7/09

Escalada en roca

Marc Janeras i Casanova publicà una ressenya del llibre Escalada en roca, de Nando Gel, a la revista Excursionisme. Janeras destaca la singularitat del manual, per la seva edició en català, i el seu caràcter principalment iniciàtic:
De manuals d’escalada n’hi ha diversos i amb tractaments parcials o globals, i diversos editorials hi aposten, però ja són menys freqüents els editats en català.
[…]Es tracta d’un manual generalista d’iniciació o per acompanyar en un primer pas d’aprofundiment.