9/7/09

El llibre "Miquel Mestre Avinyó" repassa la trajectòria d'un dels impulsors del cooperativisme de consum a les comarques tarragonines

El llibre Miquel Mestre Avinyó, de Jordi Suñé Morales, es presentarà divendres 10 de juliol, a les 8 del vespre, a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Torredembarra. La presentació anirà a càrrec de Joan Maria Thomàs, professor d’Història contemporània de la URV.

Miquel Mestre Avinyó (Mont-Roig del Camp 1890 - Barcelona 1976) va ser líder obrer durant la dècada de 1910, va ser un dels impulsors del cooperativisme de consum a les comarques tarragonines durant la dècada següent. A partir de 1934 va presidir la Federació de Cooperatives de Catalunya i la Federación Nacional de Cooperativas de España. També va presidir la Confederació de Cooperatives de Catalunya (1936) i el Consell Superior de la Cooperació (1938). Va ser Director General de Proveïments de la Generalitat de Catalunya (1937), membre del Consell d’Economia (1937), adjunt del Director General de Abastecimientos de la República (1938) i membre del Consell Directiu de la Caixa de Crèdit Industrial de Catalunya (1938). Va jugar un paper molt important en la defensa del moviment cooperatiu en el context revolucionari de la guerra civil (1936-1939). Va escriure articles i va pronunciar nombrosos discursos i conferències.

Jordi Suñé:
Jordi Suñé (Torredembarra, 1975) és mestre i llicenciat en antropologia social i cultural a la Universitat Rovira i Virgili, és autor de diversos treballs. Ha publicat els llibres Miquel Mestre Avinyó i el cooperativisme a Torredembarra (III Beca Manuel Crehuet, 2005) i La Torredembarra republicana i federal. El Centre Republicà Democràtic Federal (2008) i diversos articles com “El cooperativisme i els primers dies de la guerra civil” (XV Premi Periodístic Jacint Dunyó, 2006) i “Els inicis del catalanisme al Baix Gaià” (Estudis Altafullencs núm. 32, 2008). Junt amb David Morlà ha escrit l’opuscle El Cafè de Dalt patrimoni de la Torre (2007) i el llibre La Veu del Poble. Més de cent anys de tradició coral a Torredembarra (2008). És soci del Centre d’Estudis Sinibald de Mas i ha participat en el consell redacció de diverses revistes.