15/10/08

Balada del vell cantaire

Xavier Pla publicà un article al diari Avui sobre les obres de Ventura Ametller Summa kaòtica i Resta kaòtica. Pla destaca la singularitat d'aquestes novel·les i descriu els seus trets principals.
Ventura Ametller va morir el juliol passat als 75 anys. Havia nascut a Pals, però l'any 1966 es va traslladar a viure a Mataró. De professió veterinari, va ser un home inquiet i polifacètic. Va escriure poesia, narrativa, assaig filosofic i novel·la. Rigorós i metòdic com devia ser, va publicar molt poc. L'obsessionava el pensament i la cultura, pero no escrivia ni per passar I'estona ni per obtenir cap mena d'èxit immediat. La seva obra mes important, Summa kaòtica (1986), feia anys que estava descatalogada. Ara, l'Ajuntament de Mataró i Cossetània no tan sols han reeditat novel·la mes coneguda de Ventura Ametller (i en recuperen I'interessantíssim pròleg de Valerià Pujol), sinó que, a més, han donat a conèixer Resta kaòtica, la segona part del llibre, fins ara inèdita, i presentada amb un antipròleg d'Albert Calls.
Les seves novel·les no són de lectura fàcil, exigeixen del lector una mica més d'interès i de paciencia. Són com dos retaules immensos que cal saber desxifrar, obres magmàtiques on tot es barreja i circula de forma caòtica i indiferenciada. Els conceptes d'espai i temps han estat alterats per una imaginació desvergonyida que reivindica la 'antihistòria transreal". Dominen les reflexions sobre l'omphalos en un fons de guerra, i sobre la lluita de classes, mitificada i satiritzada amb un deix de tristor.
Ventura Ametller sembla voler reivindicar la força de la microhistòria i I'energia de l'individu com a únics recursos per superar els temporals de la història.