10/1/08

"Resta kaòtica és una obra irrepetible, el treball de tota una vida i d'una de les veus més importants de la literatura des del Modernisme "

El passat 8 de gener es va presentar a Mataró el projecte d'edició de dues novel·les de Ventura Ametller Resta kaòtica i Summa kaòtica. Ambdues nove·les sortiran publicades el mes de maig del 2008 per Cossetània Edicions.
A continuació reproduïm algunes frases de les que es van dir a la presentació:

Jordi Ferré
"Resta kaòtica, que és la continuació de Summa kaòtica, és la que emmarca tota l'obra. És un manuscrit inèdit, però també volíem reeditar la "Summa" perquè sense aquesta primera no es pot entendre la segona".
"S'ha d'intentar que no s'oblidin autors que no s'han d'oblidar. El primer objectiu és que el país el conegui i en parli. Després de la divulgació i la difusió veurem si hi ha possiblitats de traducció a d'altres llengües"
"No és una literatura de fàcil lectura, però és literatura en majúscules, interessant i apassionant"
"Es tracta de dues obres voluminoses de Ventura Ametller que les inclourem en la nostra col·lecció de novel·la Notes de color".

Albert Calls
"Amb aquestes dues novel·les se salva la memòria de persones, paisatges i situacions"
"Ventura Ametller ha estat capaç de crear el seu propi estil, tot i que en un altre context hagués estat més digvulgat i conegut"
"L'autor del pròleg de Summa kaòtica, Valerià Pujol, va ser un referent del Maresme, perquè aglutinava l'estil de molts autors. Valerià, va ser qui va descobrir Ventura Ametller, tot i viure molt aïllat, en el seu món"
"Hi ha molta poesia també de Ventura Ametller, és va intentar publicar, però no es pot fer de forma fragmentada"
"Ventura Ametller és un personatge plofacètic ja que la seva passió per la cultura l'ha dut a treballar en molts camps"
"Tot i ser un creador tancat a casa, no defugia del món i del contacte amb l'exterior, això li va proporcionar coneixences importants"
"Summa kaòtica és una obra míticoesperpèntica, però per moltes referències que es busquin, no hi trobarem antecedents. Defuig el tractament naturalista que normalment utilitza la novel·la històrica"
"És l'obra més paradoxal de la literatura catalana contemporània. Històries de la gent de la terra"
"Demana que el lector estigui predisposat a entrar-hi. Un cop en formes part no pots deixar-ho"
"Barreja camps narratius diferents"
"És una biografia històrica i trifàsica d'un personatge"
"El llibre es dóna a una segona i una tercera lectura"
"És una obra on es trenca el temps i l'espai, és una novel·la plural"
"La segona part Resta kaòtica segueix l'època de la "Summa", postguerra i repressió religiosa i espiritual. La persecució del personatge que vol ser lliure. Critica determinats personatges del moment, feixistes.
"És una obra irrepetible, el treball de tota una vida i d'una de les veus més importants de la literatura des del Modernisme "

Ventura Ametller
"Tota escriptura és pensament i ha de sortir del pensament. Per això mai he escrit res que no m'hagi sortit de dins"
"L'Avantguardisme ens diu com es pot escriure una novel·la prescindint del temps, prescindint de l'espai, fent petit el que és gros, i fent gros el que és petit"
"Per escriure això havies de tenir humor i si no en tenies i no ho portaves a dins, no ho podies fer"
"El concepte de filosofia s'ha confós amb el de pensament i amb el d'intel·ligència i no hi ha res que es pugui confondre amb el pensament perquè el pensament és saviesa"