6/2/08

"Les arrels de l'antifranquisme"

Emili Agulló al diari El Punt de 4 de febrer ressenya el llibre Obrers comunistes. El PSUC a les empreses catalanes durant el primer franquisme (1939-1959), d'Antoni Lardín i Oliver, editat per Cossetània Edicions.
Agulló destaca que l'obra d'Antoni Lardín parla d'un període (1939-1959) que fins el moment ha estat poc historiografiat:

"L'historiador Antoni lardín recull a Obrers comunistes l'activitat dels obrers clandestins del PSUC i el PCE que, des de les empreses catalanes, van treballar per erosionar el règim franquista i articular els moviments socials des de la fi de la Guerra Civil fins al 1959."
"El llibre exposa les dificultats per fer vaga durant aquelles dues dècades. Com que no hi havia convenis col·lectius, posar d'acord totes les seccions d'una fàbrica era feixuc. "El règim no reconeixia la vaga, però es feien aturades o vagues de braços caiguts", explica Lardín. Malgrat la vigilància dels falangistes, entre 1946 i 1959 es van arribar a produir, segons ha pogut documentar, 175 protestes laborals en empreses catalanes."
En la dècada dels 50, arrande fets com ara el boicot dels tramvies, hi va haver dues grans vagues industrials, el 1956 i el 1958, amb la participació de centenars de treballadors de factories com ara Hispano-Olivetti, La Maquinista, Pegaso o l'Espanya industrial."

-Article d'Emili Agulló al diari El Punt de dilluns 4 de febrer de 2008.