15/11/10

Celdoni Fonoll, poeta de la natura

Un poeta o una poetessa, és clar, és qui és capaç de fer-nos veure allò que tenim al voltant o sovint, a dins, i que ens costa identificar amb tota la seva extensió i matissos. Celdoni Fonoll és poeta i cantant i, naturalment, entén de música. Fa anys que com un joglar modern féu una gran acció en les escoles en donar a conèixer la poesia generada per la cultura catalana al llarg dels segles. És d'aquella època el seu llibre Nou segles de poesia als Països Catalans (1986). Els recitals de Fonoll que he escoltat en ambients populars són una demostració de com la paraula ben dita i la poesia que transporta sensacions i emocions interessa a tothom.
Des de fa uns anys inicià una etapa de la seva creativitat poètica dedicada a la descripció de la Natura i de forma periòdica li són publicats llibres que ens apropen aspectes del nostre entorn, des dels ocells als arbres. Comença la que ja és una sèrie important amb Veus d'ocells (2000), 60 ocells (2002), Bones herbes (2004), Aucells (2006), Fascinants bolets (2006), Arbres dels nostres paisatges (2007), Mamífers peluts -del llop a la musaranya (2008), Herbes amigues (2009) i el darrer, per ara, Bèsties i bestioles (2010).
Cada llibre d'aquest poeta presenta la descripció de l'objecte a través del seu vers i a part el dibuix o la fotografia del que s'explica, la definició científica i la presència que té en la nostra cultura citant fragments d'obres on és present. Els llibres de Celdoni Fonoll són un producte molt elaborat, en el qual l'acompanyen naturalistes i en alguna ocasió l'actriu i cantant Lloll Bertran i Isaac Fonoll per la música amb què a vegades són cantats els textos.
Aquest mes d'octubre ha presentat Bèsties i bestioles i des del profund coneixement de la nostra llengua trobem en aquest nou llibre 56 espècies descrites pel seu vers. Una mostra del qual és la descripció del cranc de riu que ens és presentat així: "Humil cranc de riu/ dels rierols nostres, que l'americà/ no et prengui els estatges/ i campis ben viu/ en les aigües vives/ com sempre has campat:/ nedant a recules/ mirant endavant,/ tot fent batzegades/ entre sorra i pedres,/ i encauant-te al fang". Així mateix, el grill ens és descrit tot dient: "Sota les nits d'estiu,/ en prats, ermots, conreus/ s'estén, monòton, viu,/ el grill de moltes veus". Aquests nou llibres són una aportació important per fer-nos conèixer més a fons la Natura, són una eina per valorar-la i, naturalment, per estimar-la i defensar-la en el seu conjunt. Són llibres que ens expliquen com són els elements que formen la nostra Natura, amb paraules clares, amb un deix d'ironia i sempre d'estimació. Conèixer aquest món que ens envolta ens facilita gaudir-ne i fer nostres tots els seus replecs.

Article de Joaquim Ferrer al diaridegirona.cat, sobra l'obra de Celdoni Fonoll dedicada a la natura.