18/5/07

Convocada la 8a edició del Premi Vèrtex a un recull d'itineraris de muntanya

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), amb la col·laboració de Cossetània Edicions (que publica les obres guanyadores) convoquen la 8a edició del Premi Vèrtex a un recull d'itineraris de muntanya, les bases del qual trobareu a continuació.
Els guanyadors de l'edició anterior (VII Premi Vèrtex) van ser Montserrat Timoneda i Jaume Llanes amb l'obra Muntanyes de Canejan. Val de Toran.

LLIURAMENT DE TREBALLS
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya
Premi Vèrtex
Rambla, 41, pral.
08002 Barcelona

JURAT
El jurat estarà format per cinc persones: Anton Fontdevila (president de la FEEC), Enric Faura (director de la revista Vèrtex), Francesc Beato (excursionista), Josep M. Olivé (director editorial de Cossetània Edicions) i Jordi Magriñà (alpinista).

TERMINI DE PRESENTACIÓ
31-12-2007

VEREDICTE DEL JURAT
El veredicte es donarà a conèixer durant el pri-mer trimestre del 2008 i el premi es lliurarà durant el transcurs de la festa de la FEEC del 2008.

DOTACIÓ
La dotació del premi és de 3.000 euros i la publicació de l’obra dins la col·lecció Azimut de Cossetània Edicions.

BASES
• El premi està destinat a un recull d’itineraris que abraci una zona determinada de Catalunya o Catalunya en general, en qualsevol modalitat d’esports de muntanya (senderisme, muntanyisme, alpinisme, BTT, barranquisme, esquí de muntanya, rutes amb raquetes, escalada…).
• Els treballs han de ser originals, inèdits i escrits en català.
• Poden participar-hi obres fetes individualment o col·lectivament, en aquest darrer cas, per un màxim de qua-tre persones. Aquelles obres presentades col·lec-tivament o per una entitat han de fixar, en el cas que siguin premiades, un màxim de tres interlocutors amb l’editorial.
• L’extensió del treball ha de ser d’un mínim de 60 folis DIN A4 de 30 ratlles i entre 60 i 70 caràcters per ratlla, i d’un màxim de 120 folis de les mateixes característiques (exclosos els mapes o les il·lustracions possibles).
• Cada itinerari s’ha d’acompanyar obligatòriament d’un mapa esquema en què s’hi indiqui els indrets per on transcorre. No és necessari que estigui fet en format digital i es pot dibuixar sobre paper.
• Del treball se n’han de lliurar cinc còpies en paper i, obligatòriament, també se n’ha de lliurar el disquet.
• Els treballs s’han de presentar amb un títol i sota un pseudònim, que no pot ser en cap cas el mateix nom de l’autor. Conjuntament amb els treballs s’ha de lliurar un sobre tancat a l’exterior del qual només hi constarà el pseudònim i, a l’interior, les dades personals, adreça, telèfon i fotocòpia del DNI de l’autor.
• L’obra guanyadora serà editada per Cossetània Edicions, seguint les condicions habituals que estableix aquesta editorial, prèviament se signarà un contracte amb l’autor. La dotació del premi anirà a compte dels drets d’autor que aquest ha de percebre en concepte de comercialització i distribució de l’obra.
• Els autors podran recollir els treballs que no resultin premiats en un termini màxim de tres mesos des que es faci públic el veredicte.
• El fet de presentar-se al premi pressuposa que els concursants n’han acceptat les bases.
• Cap persona amb vincles laborals amb la FEEC o amb Cossetània Edicions podrà presentar-se al premi.
• Els treballs s’han de presentar a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (Rambla, 41, pral. 08002 Barcelona), adreçats al Premi Vèrtex. L’organització no es responsabilitza de les obres enviades per correu no certificat.
• L’organització del premi establirà un sistema per comprovar sobre el terreny les dades de les obres premiades. En aquest sentit, el jurat pot donar una menció especial a aquelles obres que trobi convenients.