1/7/10

Premis literaris amb convocatòria oberta que editarà Cossetània

Cossetània Edicions publicarà les obres guardonades en diversos certamens literaris amb convocatòria oberta fins a finals d'any. A continuació podeu veure una síntesi de les bases de cadascun:

Premis Literaris Ciutat de Tarragona
21è Premi de poesia Comas i Maduell:
Gènere: reculls de poemes de tema lliure
Extensió: Un mínim de 30 poemes o de 200 versos.
Termini d’admissió: acabarà el dia 31 d'agost del 2010
Dotació: 3.000 euros i la Musa de Tarragona

Premis Literaris Ciutat de Tarragona
14è Premi de Narrativa Curta per Internet Tinet:
Gènere: narracions de tema lliure
Extensió: De 3 a 6 fulls DIN A4 mecanografiats a doble espai i amb font Arial 12
Termini d’admissió: acabarà el dia 31 d'agost del 2010
Dotació: 1.000 euros i la Musa de Tarragona
Particularitats: trameses per mitjà d’Internet.

Premi de Narrativa Marítima Josep Lluís Savall
Gènere: qualsevol modalitat del gènere narratiu (novel·la, recull de contes, dietari, llibre de viatges...)
Extensió: mínim 100 fulls DIN A4 i màxim 250 fulls (2.100 caràcters per full)
Termini d’admissió: acabarà el dia 17 de setembre de 2010, a les 15 h.
Dotació: 3.500 € i l’edició de l’obra
Particularitats: El mar ha de ser l’element a l’entorn del qual es desenvolupa l’acció principal del relat.

Premi Literari Sebastià Juan Arbó
Gènere: novel·la
Extensió: mínim 120 fulls DIN A4, a doble espai -30 línies de 70 espais-
Termini d’admissió: acabarà el dia 30 de setembre de 2010
Dotació: 2.000 € i l’edició de l’obra

Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar
Gènere: narració o conjunt de narracions
Extensió: d'entre 75 i 115 folis de no menys de 30 ni més de 45 línies per foli i fins a 75 caràcters per línia, mecanografiats a doble espai i per una sola cara.
Termini d’admissió: s'hauran de presentar abans del 22 de desembre de 2010
Dotació: 3.000 euros i la publicació de l'obra
Particularitats: només poden presentar-se al premi els joves escriptors dels països catalans, de no més de 40 anys d'edat