28/6/10

L'Ajuntament de la Ràpita convoca el XXIII Premi Sebastià Juan Arbó, que publica Cossetània

L'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita ha convocat el XXIII Premi de Narrativa Sebastià Juan Arbó, que publica Cossetània Edicions.
A continuació en podeu veure les bases:

A. Poden optar al Premi de Narrativa Sebastià Juan Arbó les novel·les originals inèdites en català que no hagin estat mai premiades en altres concursos.
B. Les obres presentades han de tenir una extensió mínima de 120 fulls DIN A4, mecanografiats a doble espai –30 línies de 70 espais-, escrits per una sola cara, i adequadament enquadernats.
C. Els originals hauran de ser presentats en cinc còpies sense cap identificació de l’autor. S’han de presentar amb un pseudònim i títol, acompanyats de plica, on han de constar nom, cognoms, telèfon i adreça de l’autor o autora.
D. La dotació d’aquesta convocatòria és de 2000 €.
E. L’adjudicació del premi serà duta a terme per un jurat, la composició del qual serà donada oportunament. El veredicte serà inapel·lable.
F. Si el jurat considera que cap obra no assoleix la qualitat mínima per ser publicada, el premi podrà ser declarat desert. En cap cas el premi serà fraccionat.
G. Cossetània Edicions farà l’edició de l’obra guardonada, després de la signatura prèvia del contracte corresponent amb l’autor, segons la llei vigent.
H. Les obres aspirants al Premi de Narrativa Sebastià Juan Arbó han de ser presentades a la seu de la Revista Ràpita, situada al Casal Cultural “El Maset”, c/ Perot lo Cantador s/n, 43540 Sant Carles de la Ràpita, Tarragona, amb la indicació que l’obra concorre al XXIII Premi de Narrativa Sebastià Juan Arbó. El termini de presentació es clourà el dia 30 de setembre de 2010.
I. No es podran presentar autors o autores que hagin guanyat alguna convocatòria anterior.
J. El veredicte del jurat es donarà a conèixer durant el mes de desembre de 2010.
K. Les obres no premiades podran ser retirades a la seu de Revista Ràpita, personalment, fins a un mes després de la proclamació del premi. Revista Ràpita es reserva el dret a destruir els originals que no es reclamin abans d’aquesta data.
L. La presentació dels originals aspirants al Premi de Narrativa Sebastià Juan Arbó pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i els drets i les obligacions que se’n deriven.


2 comentaris:

merche foradada ha dit...

Sabeu quan se sabrà el veredicte del jaurat? I a travès de quins mitjans?

Cossetània Edicions ha dit...

Hola, pel que diuen les bases, el veredicte s'ha de saber durant aquest mes de desembre. Per a més informació pot consultar la pàgina de l'ajuntament de la Ràpita: www.larapita.cat/ Quan en tinguem més informació també en farem difusió.