26/4/10

Es convoca el XIX Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar, que publica Cossetània

El Patronat de cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha convocat el XIX Premi de Narrativa, que publicarà Cossetània Edicions.
Aquestes són les bases d'aquest certamen literari:

1.
Podrà optar al premi una narració o conjunt de narracions escrita en llengua catalana, d'una extensió aproximada d'entre 75 i 115 folis de no menys de 30 ni més de 45 línies per foli i fins a 75 caràcters per línia, mecanografiats a doble espai i per una sola cara.

2. L'obra haurà de ser inèdita, i no estrà compromesa de cap manera la seva publicació.

3. Pot presentar-se a premi, qualsevol jove escriptor dels països catalans, de no més de 40 anys d'edat. Quedaran exclosos els guanyadors dels darrers dos anys.

4. El premi consistirà en una dotació econòmica de 3.000 euros i la publicació de l'obra guanyadora per Cossetània Edicions. Aquesta dotació econòmica comprendrà els drets d'autor de la primera edició. El premi quedarà subjecte a les retencions de l'IRPF.

5. Les obres s'hauran de presentar abans del 22 de desembre de 2010, adreçades a la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar - Sant Joan, 55 - 43860 l'Ametlla de Mar, amb la indicació: "Premi de Narrativa vila de l'Ametlla de Mar".

6. S'enviaran cinc còpies de l'obra. Llurs autors podran signar només amb pseudònim. Llurs autors podran signar només amb pseudònim. En plica tancada, al sobre de la qual figurarà el títol de l'obra, s'adjuntarà: nom i cognoms del concursant, adreça amb codi postal, telèfon de contacte i títol de l'obra.

7. El resultat de la decisió del jurat es farà públic d'immediat a la seva votació, assabentant al guanyador/a. La decisió del jurat és inapel·lable. El lliurament del premi serà dintre dels tres mesos següents a la proclamació. El guanyador estarà present en l'acte públic organitzat a l'efecte. Es farà coincidir amb la presentació del llibre guanyador.

8. El jurat estarà format per una personalitat de relleu en les lletres catalanes, quatre vocals i un secretari amb veu i sense vot. Tots ells a designar encara, en el moment de fer pública la convocatòria.

9. Qualsevol circumstància no prevista en eles bases podrà ser resolta pel jurat; llur decisió serà inapel·lable.

10. La presentació al premi suposa l'acceptació de les Bases.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Jo crec que les còpies que ens fan enviar com a mínim a aquelles persones que no guanyen se les haurien de tornar o donar-los la posibilitat de recobrar-les d'alguna manera. No només per la despesa econòmica que suposen i el valor sentimental i tot allò. És que no està el món com per anar reballant el paper amb aquesta alegria. Aviam si algú en fa alguna cosa.

Anònim ha dit...

Si demanes els originals a l'organització te'ls retornaran, a les bases d'aquest premi no ho diu però a molts d'altres, diria que a gairebé tots, hi ha un punt que especifica "Els treballs no premiats podran ser retirats en un termini de trenta dies després de l'acte de concessió del premi. Si no han estat retirats en el termini assenyalat, serà entès que els autors/es renuncien als respectius originals".