11/12/08

Enigmes sense resoldre

David Bueno publicà un article al diari Avui de dissabte 6 de desembre sobre el llibre 100 enigmes que la ciència (encara) no ha resolt, de Daniel Closa. Bueno també parla de l'interès que desperta la recerca científica sobre qüestions quotidianes.
La comprensió que els humans tenim del món es deu principalment als avenços científics. La velocitat d'adquisició de nous coneixements, però, s'ha incrementat enormement aquestes darreres dècades, la qual cosa provoca en moltes persones la sensació que hem entrat en una espiral gairebé imparable de nous coneixements. Tanmateix, la ciència encara té molts enigmes per resoldre, molts més dels que a hores d'ara ja ha resolt.

Aquesta és la temàtica de 100 enigmes que la ciència (encara) no ha resolt, de Daniel Closa, investigador de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona i autor de diverses obres de ficció i de divulgació científica.