4/12/08

Bases del XVII Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar

Ja es poden consultar les bases del XVIIè Premi de Narrativa Vila de l’Ametlla de Mar, que convoca el Patronat de Cultura de l’Ajuntament d’aquesta localitat. Cossetània Edicions publica les obres guanyadores d'aquest certàmen literari.
El premi té l’objectiu de donar continuïtat a la recerca de nous valors per a les lletres, i encoratjar a joves i novells escriptors.

Aquestes són les Bases del Premi:

1. Podrà optar al premi una narració o conjunt de narrativa escrita en llengua catalana, d’una extensió aproximada d’entre 70 i 110 folis, de no menys de 30 ni més de 45 línies per foli i fins a 75 caràcters per línia, mecanografiats a doble espai per una sola cara.
2. L’obra haurà de ser inèdita, I no estarà compromesa de cap manera la seva publicació.
3. Pot presentar-se al premi qualsevol jove escriptor dels Països Catalans, de no més de 40 anys d’edat. Quedaran exclosos els guanyadors dels darrers dos anys.
4. El premi consistirà en una dotació econòmica de 3.000 euros I la publicació de l’obra guanyadora per Cossetània Edicions. Aquesta dotació econòmica comprendrà els drets d’autor de la primera edició. El premi quedarà subjecte a les retencions de IRPF.
5. Les obres s’hauran de presentar abans del 22 de desembre de 2008, adreçades a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar (Sant Joan, 55 43860 l’Ametlla de Mar), amb la indicació “Premi de Narrativa Vila de l’Ametlla de Mar”.
6. S’enviaran cinc còpies de l’obra. Llurs autors podran signar només amb pseudònim. En plica tancada, al sobre de la qual figurarà el títol de l’obra. S’adjuntarà: nom i cognoms del concursant, adreça amb codi postal, telèfon de contacte i títol de l’obra.
7. El resultat de la decisió del jurat es farà públic d’immediat a la seva votació, assabentant al guanyador/a. El lliurament del premi serà dintre dels tres mesos següents a la proclamació. El guanyador estarà present en l’acte públic organitzat a l’efecte. Es farà coincidir amb la presentació del llibre guanyador.
8. El jurat estarà format per una personalitat de relleu en les lletres catalanes, 4 vocals i un secretari amb veu i sense vot. Tots ells a designar encara, en el moment de fer pública la convocatòria.
9. Qualsevol circumstància no prevista en les Bases podrà ser resolta pel jurat; llur decisió serà inapel·lable.
10. La presentació del premi suposa l’acceptació de les Bases.