5/3/08

Ciència positiva

Àngel Duarte, al Suplement de Cultura del diari Avui de 21 de febrer, fa referència al llibre Pensament positivista a Catalunya (Cossetània Edicions), de Xavier Ferré Trill. Duarte destaca la importància del llibre com a recordatori dels canvis intel·lectuals que va portar el Positivisme a Catalunya:
"Encara que algunes de les polèmiques dels nostres dies puguin fer-nos pensar el contrari, el cert és que el darrer tram del Vuit-cents va ser decisiu en la transició, com diria Xavier ferré, de l"estat teològic al positiu". És a dir, fa més de cent anys que, en un trànsit gens mancat de giragonses, passàrem de la fe a la ciència, del dogma religiós al científic. És aquest salt entre un sistema de comprensió de la realitat i un altre el que és estudiat amb cura a Pensament positivista a Catalunya.
El llibre de Ferré ens facilita el recordatori que aquest esforç de modernitat intel·lectual, i totes les seves seqüeles polítiques i socials, no fou exclusivament barceloní. Ben al contrari, arreu de la Catalunya urbana, i més enllà, es va viure una dinàmica similar."