8/9/09

Les golfes

Teresa Costa-Gramunt publicà un article al setmanari L’Eco de Sitges sobre el llibre Les golfes de pagès (de Tivissa i la seva muntanya), de Domènec Jardí i Pagès i Carles Jardí i Pinyol.

Teresa Costa parla dels records de la vida en una casa de pagès, que també recull el llibre de Domènec i Carles Jardí:
Potser per familiaritat, per romanticisme i també per interès, m’agrada llegir llibres com Les golfes de pagès (de Tivissa i la seva muntanya), de Domènec Jardí i Pagès i Carles Jardí i Pinyol.
En aquestes golfes de pagès del títol s’hi recull una manera de viure pràcticament desapareguda, la vida a pobles i masies ha canviat molt. Domènec Jardí i Carles Jardí fan un repàs força exhaustiu respecte Tivissa, d’on són fills. Però qualsevol que visqui a pagès o hagi passat llargues temporades a pagès reconeixerà, fil per randa, el treball que s’hi desenvolupava, els oficis, els costums.