3/11/08

"In love with Shakespeare"

Xènia Bussé publicà un article al setmanari El Pati de divendres 31 d'octubre sobre el llibre Shakespeare i la natura, de Rosa Maria Martínez Ascaso. Bussé destaca el valor d'aquesta obra en un moment en què es disposa d'un gran volum d'informació sobre Shakespeare.
Fa unes setmanes va aparèixer un llibre de pes, Shakespeare i la natura, que signa Rosa Maria Martínez Ascaso, una escriptora que és bibliotecària professional -a la Biblioteca de Catalunya i a la biblioteca de l'Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona- i que des de fa anys és vallenca d'adopció.
Ningú que tingui interès per la literatura pot quedar-ne al marge: les paraules, les imatges se suceeixen a la imaginació de qui passa les pàgines, es recorden lectures, estones, èpoques que hem viscut. En els temps que corren, l'univers d'un llibre com aquest és com obrir la finestra, el balcó, de bat a bat. El món, llavors, és tan ample que internet queda estret.