22/10/07

Cossetània Edicions presenta "Reflexions sobre l'educació emn una societat coresponsable" al col·legi de Periodistes de Barcelona

El dimarts 23 d’octubre, a les 12 del matí, al Centre Internacional de Premsa de Barcelona (Rambla Catalunya, 10 - 1r), Cossetània Edicions, el Centre d'Estudis Jordi Pujol i Edu21 presenten el llibre Reflexions per a l'educació en una societat coresponsable.
La presentació anirà a càrrec del pedagog Enric Roca, coordinador del seminari i consultor principal del projecte educatiu Edu21 i de Jordi Pujol, president de la Fundació Centre d’Estudis Jordi Pujol. Durant aquest acte, també es presentarà el seminari “Reflexions i propostes per una educació renovada”.

Resum
A principis del segle XXI s’imposa repensar l’educació en un sentit ampli. Els reptes que planteja un món global a països com Catalunya són diversos i de gran complexitat. Aquesta obra, fruit d’un treball de reflexió i participació de prop d’un parell d’anys, a partir de les accions endegades dins el Projecte Edu21, vol contribuir al diàleg educatiu dins una societat que la voldríem coresponsable del projec-te de formació de tots els seus ciutadans. Les xarxes de coresponsabilitats socioeducatives; les relacions entre els termes d’inclusió, excel·lència, identitat i diversitat; les noves formes d’ensenyar en una escola digital, la importància de l’aprenentatge de l’anglès; l’escola com una organització que aprèn i que gestiona eficaçment els seus recursos humans, són els temes tractats pels diferents autors d’aquesta obra.
El Projecte Edu21 (www.edu21.cat) és una iniciativa del Centre d’Estudis Jordi Pujol i té com a principal objectiu esperonar la reflexió profunda i el debat serè sobre els temes educatius a Catalunya i al món, en una època de canvis i transformacions i, alhora, de grans reptes i oportunitats.

Els autors
Jordi Riera i Romaní, mestre i pedagog; Enric Roca i Casas, pedagog; Miquel Àngel Prats i Fernández, mestre i psicopedagog; Maria González i Davies, mestra i filòloga anglesa; Jordi Garriga i Andreu, mestre, pedagog i consultor de recursos humans; Jordi Longàs i Mayayo, mestre i pedagog.