25/1/08

Els obrers comunistes durant el franquisme

Divendres 25 de gener, a les 19.30 h, a la llibreria Catalònia de Barcelona, es durà a terme la presentació del llibre d'Antoni Lardín Obrers comunistes. El PSUC a les empreses catalanes durant el primer franquisme (1939 - 1959) de Cossetània Edicions.

Resum
Aquest llibre s’inscriu en el marc d’una historiografi a sobre l’antifranquisme que està avui necessitada d’una nova empenta. I ho fa ocupant-se dels principals protagonistes de l’oposició a la dictadura, els comunistes. Cal apuntar, a més a més, el nombre limitat d’investigacions rigoroses sobre el PSUC —i el PCE—, sobre l’organització que pot ser considerada com el “partit de l’antifranquisme”.
La continuada activitat, de la fi de la guerra civil a la transició a la democràcia, la nombrosa militància, en termes relatius, és clar, i ateses les condicions de persecució i clandestinitat, el decisiu paper en els moviments socials que van erosionar profundament la dictadura des de l’inici de la dècada dels anys seixanta i les propostes polítiques finalment assumides per la major part de l’antifranquisme, com la “reconciliació nacional” i el “pacte per la llibertat”, converteixen els comunistes en els actors principals en la lluita per la recuperació de la democràcia.
Aquest llibre constitueix, en definitiva, una valuosa aportació al coneixement de la història del PSUC i dels treballadors catalans i de les seves condicions de vida en aquell “temps de silenci”, de misèria i d’opressió en el qual, tanmateix, alguns homes i dones no van voler resignar-se i van intentar —i ocasionalment van aconseguir— fer sentir la seva veu.

L'autor
Antoni Lardín i Oliver (Barcelona, 1965) és doctor en Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i membre del Centre d’Estudis de les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID). Les seves investigacions estan dirigides a l’estudi del Partit Socialista Unifi cat de Catalunya (PSUC) durant el franquisme. Ha publicat articles a les revistes L’Avenç, Hispania Nova i Historia del Presente i entre les seves obres destaquen els llibres Josep Fortuny i Torrents.
Una biografi a política, (2000) (en col·laboració amb Joan Corbalán) i Activitats comunistes clandestines. Sumari de la causa 555-IV-1951 contra Gregorio López Raimundo i altres lluitadors antifranquistes (2006). Ha col·laborat també en les obres col·lectives Catalunya durant el franquisme. Diccionari (2006) i Alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental (segle XX). Diccionari biogràfi c (2006).