21/11/07

Cossetània Edicions aposta pel mercat llatí amb Lectio

Al número 2 (mes de novembre) del diari Crònica d'actualitat empresarial, hi va sortir un article de Neus Rovira sobre Cossetània Edicions i la seva nova marca Lectio de llibres en castellà. A continuació reproduïm un fragment d'aquest article.

"Sent una de les editorials de referència del Camp de Tarragona, aquesta empresa s'ha consolidat i distribueix i ven llibres a la majoria de terres de parla catalana. L'any passat va crear Lectio Ediciones, que edita llibres en castellà i que està lluitant per posicionar-se als països llationamericans. La xifra de publicacions per any ha augmentat progressivament des de les deu publicacions que tenien al principi, fins a les noranta que edita en l'actualitat. La facturació també va creixent: l'any 2006 va ser de 1.250.000 euros, i aquest any es preveu que pugi fins a 1.300.000 euros.
Actualment s'editen una quinzena de títols l'any, de Lectio Ediciones, que es distribueixen per tot l'Estat espanyol. Aquest any s'han realitzat els primers passos per exportar-los a l'Amèrica llatina.
Cossetània Edicions no preveu una gran ampliació en el nombre de títols publicats, sinó que es planteja reduir les publicacions en aquelles col·leccions que tenen més dificultat en el mercat."

Article de Neus Rovira, extret del número 2 de Crònica.