10/5/07

Cossetània publica la 4a edició del llibre "50 itineraris a peu per Catalunya"

Cossetània Edicions publica la 4a edició de 50 itineraris a peu per Catalunya de Josep Mauri i Portolès. D'aquest llibre, que pertany a la col·lecció Azimut, ja se n'han venut 7.000 exemplars i és el llibre més venut de la col·lecció.
Azimut és una de les principals col·leccions de Cossetània. Des de l’any 1997 i a punt de complir els deu anys d’existència sempre ha tingut una bona accepatció per part del lector. Actualment, le col·lecció d'excursionisme de Cossetània porta editats més de noranta títols.
x
Nou disseny de la portada
Amb el pas del temps l'editorial ha cregut convenient modernitzar l’estil i maquetació de la portada, sense sortir de l’esquema que ha mantingut fins ara.
Continuarà havent-hi un requadre pel títol, que en aquest cas serà un color fixe, el blau, i identificatiu de la col·lecció, excepte en els casos en què aquest es pugui confondre amb la fotografia de la portada (que no deixa de ser la protagonista de la nova maquetació) i les lletres seran en groc.
La intenció és modernitzar, netejar i simplificar sense perdre intensitat i claredat en la informació que es vol donar.