7/5/10

"Àngels de pedra", de Rosa Pagès

En aquesta novel·la l’autora ens descriu mitjançant les vides i els afers sentimentals dels personatges, la vida de la ciutat de Reus en una època plena de sotracs i de canvis socials que portaran a la fi del Modernisme.
En aquest Reus industrial hi conviuen personatges de totes les capes socials.
Hi ha obrers, minyones, dependentes,... com ara el Mingo o la Llucieta, que han trencat les arrels amb els seus pobles i s’han vist obligats a viatjar a la ciutat per guanyar-se mínimament la vida.
També trobem intel·lectuals com el Miquel o el Sebastià, que busquen amb insistència quin és el seu lloc.
I per acabar, la classe benestant, els Espuny o els Borràs, que sembla que visquin una mica al marge del batec de la ciutat, però que també són castigats per malalties, com ara la bogeria de l’Eufèmia o la coixesa de l’Adelaida.
Amb tota aquesta riquesa de personatges i les descripcions de l’autora, sembla que ens trobem realment a principis del segle XX a la ciutat de Reus, però, això si, sempre vigilats pels àngels de pedra del manicomi.

Ressenya de Leonor Caselles, participant en la promoció del llibre Àngels de pedra, de Rosa Pagès.